วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Season Of Life ชุดฤดูกาลแห่งชีวิต

 

 

vol_2 vol_8

 

สวดมนต์ประกอบดนตรี


 ฟังออนไลน์เพลงห่วงหาอนาทร :

 ฟังออนไลน์เพลงจุฬาปักเป้า :

 ฟังออนไลน์เพลงฝันของวันวาน :

 ฟังออนไลน์ เพลงเรือริมน้ำ:

 ฟังออนไลน์เพลงลุ่มน้ำเจ้าพระยา :

 ฟังออนไลน์เพลงตราบลมหายใจครั้งสุดท้ายบอกลากิ่งโศก :

 ฟังออนไลน์เพลงผีเสื้อกับดอกไม้ :

 ฟังออนไลน์รุ่งกินน้ำ:

 ฟังออนไลน์นกกางเขนบ้าน :

 ฟังออนไลน์เพลงเดินเล่นริมสวน :

 ฟังออนไลน์เพลงสายหมอก :

 ฟังออนไลน์ เพลงแมงปอเอ๋ย :

 ฟังออนไลน์เพลงนกเจ้าโผ่บิน :

 ฟังออนไลน์เพลงคู่นก :

 ฟังออนไลน์เพลงยามเย็น :

 ฟังออนไลน์เพลงอาทิตย์อัสดง:

 ฟังออนไลน์เพลงรุ่งกินน้ำ :

 ฟังออนไลน์เพลงสายหมอก :

 ฟังออนไลน์เพลงอุรุเวฬาเสนานิคม :

 ฟังออนไลน์เพลงสายธารา :

 
 

 คลิกฟังออนไลน์เพลงริมฝั่งน้ำเนรัญชรา :

 ฟังออนไลน์เพลงมหาอุบาสิกาสุชาดา:

 ฟังออนไลน์ เพลงพระโพธิ์แก้ว:

 ฟังออนไลน์เพลงจาตุมมหาราชิกา :

 ฟังออนไลน์ เพลงดาวดึงส์:

 ฟังออนไลน์เพลงยามา:

 ฟังออนไลน์เพลงดุสิต :

 ฟังออนไลน์เพลงนิมมานรดี:


 ฟังออนไลน์เพลงปรนิมมิตวสวัสดี :

 ฟังออนไลน์เพลงพรหมโลก :

 ฟังออนไลน์เพลงอรูปพรหม :

 ฟังออนไลน์เพลงพระนิพพาน :

 ฟังออนไลน์เพลงการเดินทางของใจที่เที่ยงแท้ :

 ฟังออนไลน์เพลงสายน้ำนิรันด์ :

 ฟังออนไลน์ เพลงเมื่อสายลมพัดผ่าน:

 ฟังออนไลน์ อรุโณทัย:

 ฟังออนไลน์เพลงนทีธานสู่นิมมานรดี :

 ฟังออนไลน์เพลงถนนสู่ชนบท :

 ฟังออนไลน์เพลงพระจันทร์แรม :

 ฟังออนไลน์เพลงสองฝากฝั่งน้ำ :

 ฟังออนไลน์ เพลงรถไฟใต้ดิน:

 ฟังออนไลน์ เพลงรถไฟลอยฟ้า:

 ฟังออนไลน์รถไฟลอยฟ้า :

 ฟังออนไลน์เพลงน้ำเซาะทราย :

 ฟังออนไลน์เพลงน้ำเซาะทราย :

 ฟังออนไลน์ เพลงจันทร์เจ้าขา:

 ฟังออนไลน์เพลงคิดถึงแม่ :

 ฟังออนไลน์เพลงเรือนไทยริมน้ำ :

 ฟังออนไลน์เพลงแสงเทียนในโบสถ์ค่ำ :

 ฟังออนไลน์เพลงน้ำค้างบนใบบัว :

 ฟังออนไลน์เพลงไม่ไกลเกินฝัน :

 ฟังออนไลน์เพลงกลับสู่ความหมายนิรันด์ :

 ฟังออนไลน์เพลงสำเภาจีน :

 ฟังออนไลน์เพลงสายน้ำไม่ไหลกลับ :

 ฟังออนไลน์เพลง สะพานข้ามปราศนาการนที:

 ฟังออนไลน์เพลงกวีบทสุดท้าย :

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Watdonsawan วัดดอนสวรรค์วนาราม บ้านดอนสวรรค์ ต.บ้านต้อง อ. เซกา จ.หนองคาย

Featured Video

  ดาวน์โหลด คลิ๊กขวาเลือก Save Target As

สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี
Artist: สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี

 คลิกฟังออนไลน์ :
001-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่1.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
002-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่2.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
003-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่3.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
004-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่4.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
หัวใจโชคลาภ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
Dharmagita_Metta.mp3

พระอมิตาภ เป็นที่เคารพอย่างสูงในคติพุทธนิกายสุขาวดี ตำนานกล่าวว่า พระองค์ทรงตั้งปณิธานเมื่อครั้งยังเป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง นามว่า "ธรรมากรเถระ" ได้ตั้งปณิธานขอบรรลุพุทธภูมิ และขอให้โลกธาตุ หรือพุทธเกษตรของพระองค์ มีทิพยสุขเป็นอย่างยิ่ง สรรพสัตว์ เหล่าใด ปรารถนาจะบังเกิดในโลกธาตุสุขาวดี ขอเพียงเปล่งพระนามของพระอมิตาภ ก็สามรถไปอุบัติในสุขาวดีได้แล้ว แม้จะทำบาปหนักเท่าใด ก็สามารถไปอบรมบ่มเพาะในแดนสุขาวดีจนบริสุทธิ์ได้ ถือกันว่า พระ องค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นประธาน ทรงประทับอยู่ในพุทธเกษตร "สุขาวดี" (the Pure Land of the Western Paradise) ซึ่งอยู่ห่างจากโลกมนุษย์ ไปทางทิศตะวันตก แสนโกฏิโลกธาตุ ในพุทธเกษตรของพระพุทธอมิตาภนั้น สรรพสัตว์ผุ้อยู่ในดินแดนนั้นมีความสุขขสูงสุด และเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน ตำรากล่าวว่า สุขาวดีเปรียบเหมือนที่พักระหว่างวัฏสงสารกับนิพพาน ซึ่งหากจะเปรียบกับฝ่ายเถรวาท สุขาวดีอาจจะเหมือนกับแดนสุทธาวาสพรหมโลก แนวคิดของนิกายสุขาวดีนั้น คล้ายกับจะใช้เป็นหลักในการแข่งขันกับศาสนาคริสต์ ซึ่งมีการอ้อนวอนสวดล้างบาปได้ นิกายสุขาวดีก็ถือว่า แม้คนชั่ว ก็สามารถไปบังเกิดในสุขาวดีได้ เพียงเปล่งพระนามถึงพระอมิตาภเป็นสรณะ แต่โดยหลักที่แท้แล้ว ก็ใช่ว่าจะล้างบาปโดยสิ้นเชิง เพียงแต่เก็บบาปนั้นไว้ ไม่ต้องไปตกอบายภูมิ แต่ให้ไปเกิดในแดนสุขาวดี อบรมบ่มเพาะอยู่ภายในดอกปทุม ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ จึงจะออกจากดอกปุทม และอยุ่ในแดนสุขาวดีได้ บางคนที่ชั่วมากๆ อาจจะถูกอบรมชำระล้างอยู่ในดอกปทุมเป็นหลายๆโกฏิปีก็ได้

อเมริกาและภูลังกา


 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons