วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Green Music เพลงบรรเลงเพื่อใจสงบสุข ผ่อนคลาย เป็นสมาธิ

Green Music เพลงบรรเลงเพื่อใจสงบสุข ผ่อนคลาย เป็นสมาธิโดยคุณจำรัส เศวตาภรณ์

 

 

top

 

สวดมนต์ประกอบดนตรี


 คลิกฟังออนไลน์เดินทางไกล :

 คลิกฟังออนไลน์เก็บเกี่ยว :

 ฟังออนไลน์เพลงรวงข้าว :

 ฟังออนไลน์ เพลงสายนที:

 ฟังออนไลน์เช้าวันใหม่ :

 ฟังออนไลน์เพลงรำลึก :

 ฟังออนไลน์วันที่คิดถึง :

 ฟังออนไลน์ การเดินทางยังไม่สิ้นสุด:

 ฟังออนไลน์มิตรภาพ :

 ฟังออนไลน์เพลงเมฆ :

 ฟังออนไลน์เพลงห่วงใย :

 ฟังออนไลน์ เพลงอำลา :

 ฟังออนไลน์เพลงพี่น้อง :

 ฟังออนไลน์เพลงฤดูกาลแห่งชีวิต :

 ฟังออนไลน์เพลงทุ่งหญ้าแห่งท้องทะเล :

 ฟังออนไลน์เพลงดอกหญ้า:

 ฟังออนไลน์omเพลงจันทร์ :

 ฟังออนไลน์เพลงเจ้าพระยา :

 ฟังออนไลน์เพลงก่อนตะวันลับฟ้า :

 ฟังออนไลน์เพลงชีวิตใหม่ :

 
สวดมนต์จีน
 

 คลิกฟังออนไลน์เพลงปลายทาง :

 ฟังออนไลน์เพลงเสียงเพรียกแห่งสายลม:

 ฟังออนไลน์ เพลงเยาว์วัย:

 ฟังออนไลน์เพลงเรือนริมน้ำ :

 ฟังออนไลน์ เพลงลมหนาว:

 ฟังออนไลน์เพลงความทรงจำ:

 ฟังออนไลน์เพลงแรกพบ :

 ฟังออนไลน์เพลงทีละน้อยๆ:

สวดมนต์นานาชาติ ฟังออนไลน์เพลงกวีแห่งกาลเวลา :

 ฟังออนไลน์เพลงฝนพร่ำ :

 ฟังออนไลน์ผูกพันธ์ :

 ฟังออนไลน์เพลงไม้ไผ่ :

 ฟังออนไลน์เพลงเธอคือลมหายใจ :

 ฟังออนไลน์เพลงดอกไม้ :

 ฟังออนไลน์ เพลงน้ำค้าง:

 ฟังออนไลน์ อรุโณทัย:

 ฟังออนไลน์เพลงลมป่า :

 ฟังออนไลน์เพลงถนนสู่ชนบท :

 ฟังออนไลน์เพลงพระจันทร์แรม :

 ฟังออนไลน์เพลงบันทึกก่อนนอน :

 ฟังออนไลน์ เพลงรถไฟใต้ดิน:

 ฟังออนไลน์ เพลงรถไฟลอยฟ้า:

 ฟังออนไลน์รถไฟลอยฟ้า :

 ฟังออนไลน์เพลงน้ำเซาะทราย :

 ฟังออนไลน์เพลงน้ำเซาะทราย :

 ฟังออนไลน์ เพลงจันทร์เจ้าขา:

 ฟังออนไลน์เพลงคิดถึงแม่ :

 ฟังออนไลน์เพลงเรือนไทยริมน้ำ :

 ฟังออนไลน์เพลงแสงเทียนในโบสถ์ค่ำ :

 ฟังออนไลน์เพลงน้ำค้างบนใบบัว :

 ฟังออนไลน์เพลงเมื่อต้นข้าวออกรวง :

 ฟังออนไลน์เพลงทวิภพ :

 ฟังออนไลน์เพลงสำเภาจีน :

 ฟังออนไลน์เพลงจากไกล :

 ฟังออนไลน์เพลงนางนวล :

 ฟังออนไลน์เพลงวาดฟ้าระบายดาว :

 

เพลงบรรเลงทำสมาธิ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Watdonsawan วัดดอนสวรรค์วนาราม บ้านดอนสวรรค์ ต.บ้านต้อง อ. เซกา จ.หนองคาย

Featured Video

  ดาวน์โหลด คลิ๊กขวาเลือก Save Target As

สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี
Artist: สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี

 คลิกฟังออนไลน์ :
001-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่1.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
002-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่2.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
003-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่3.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
004-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่4.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
หัวใจโชคลาภ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
Dharmagita_Metta.mp3

พระอมิตาภ เป็นที่เคารพอย่างสูงในคติพุทธนิกายสุขาวดี ตำนานกล่าวว่า พระองค์ทรงตั้งปณิธานเมื่อครั้งยังเป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง นามว่า "ธรรมากรเถระ" ได้ตั้งปณิธานขอบรรลุพุทธภูมิ และขอให้โลกธาตุ หรือพุทธเกษตรของพระองค์ มีทิพยสุขเป็นอย่างยิ่ง สรรพสัตว์ เหล่าใด ปรารถนาจะบังเกิดในโลกธาตุสุขาวดี ขอเพียงเปล่งพระนามของพระอมิตาภ ก็สามรถไปอุบัติในสุขาวดีได้แล้ว แม้จะทำบาปหนักเท่าใด ก็สามารถไปอบรมบ่มเพาะในแดนสุขาวดีจนบริสุทธิ์ได้ ถือกันว่า พระ องค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นประธาน ทรงประทับอยู่ในพุทธเกษตร "สุขาวดี" (the Pure Land of the Western Paradise) ซึ่งอยู่ห่างจากโลกมนุษย์ ไปทางทิศตะวันตก แสนโกฏิโลกธาตุ ในพุทธเกษตรของพระพุทธอมิตาภนั้น สรรพสัตว์ผุ้อยู่ในดินแดนนั้นมีความสุขขสูงสุด และเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน ตำรากล่าวว่า สุขาวดีเปรียบเหมือนที่พักระหว่างวัฏสงสารกับนิพพาน ซึ่งหากจะเปรียบกับฝ่ายเถรวาท สุขาวดีอาจจะเหมือนกับแดนสุทธาวาสพรหมโลก แนวคิดของนิกายสุขาวดีนั้น คล้ายกับจะใช้เป็นหลักในการแข่งขันกับศาสนาคริสต์ ซึ่งมีการอ้อนวอนสวดล้างบาปได้ นิกายสุขาวดีก็ถือว่า แม้คนชั่ว ก็สามารถไปบังเกิดในสุขาวดีได้ เพียงเปล่งพระนามถึงพระอมิตาภเป็นสรณะ แต่โดยหลักที่แท้แล้ว ก็ใช่ว่าจะล้างบาปโดยสิ้นเชิง เพียงแต่เก็บบาปนั้นไว้ ไม่ต้องไปตกอบายภูมิ แต่ให้ไปเกิดในแดนสุขาวดี อบรมบ่มเพาะอยู่ภายในดอกปทุม ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ จึงจะออกจากดอกปุทม และอยุ่ในแดนสุขาวดีได้ บางคนที่ชั่วมากๆ อาจจะถูกอบรมชำระล้างอยู่ในดอกปทุมเป็นหลายๆโกฏิปีก็ได้

อเมริกาและภูลังกา


 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons