วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บทขับร้องสรรเสริญเทพเจ้าอินเดียที่ฟังแล้วไพเราะมากครับ

 

 51Co-nguXBL__SL500_AA280_

สวดมนต์สรรเสริญเทพเจ้าอินเดีย


 ฟังออนไลน์Shiva_shambho:

 ฟังออนไลน์Govindam :

 ฟังออนไลน์Jay_shree_krishna :

 ฟังออนไลน์Aum_shree_ram:

 ฟังออนไลน์Jaya_shiva_shankara:

 ฟังออนไลน์Govinda_jaya_jaya:

 ฟังออนไลน์Gayatri_mantra:

 ฟังออนไลน์Bhumi_Prathna:

 ฟังออนไลน์Ganehshay_Smaran :

 ฟังออนไลน์Guru_Smaran:

 ฟังออนไลน์Hari_Om:

 ฟังออนไลน์ Kar_Darshan:

 ฟังออนไลน์ Karyasiddh:

 ฟังออนไลน์Mangal_Kamna :

 ฟังออนไลน์ Navgrah_Prathna:

 ฟังออนไลน์Nivedan:

 ฟังออนไลน์Par_Brahman:

 ฟังออนไลน์Prakruti_Prathna:

 ฟังออนไลน์Pranayam_Mantra:

 ฟังออนไลน์Prati_Smaran :

 
รวมสวดมนต์สรรเสริญเจ้าอินเดีย
 

 คลิกฟังออนไลน์Ramaym_Smaran:

 ฟังออนไลน์Snan_Mantra:

 ฟังออนไลน์ Surya_Namaskar:

 ฟังออนไลน์Surya_Prathna:

 ฟังออนไลน์ Suryadharya_Mantra:

 ฟังออนไลน์Thandi_Smaran:

 ฟังออนไลน์Vishno_Smaran:

 ฟังออนไลน์Bhavanyashtakam:

รวมบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าอินเดีย ฟังออนไลน์Commentary :

 ฟังออนไลน์Devi_Stuti:

 ฟังออนไลน์Gayatri_Mantra:

 ฟังออนไลน์Gayatri_Stuti:

 ฟังออนไลน์Mahalakshmi_Stotra:

 ฟังออนไลน์Krishna_Avaahan :

 ฟังออนไลน์ Mahamrityunj_ya Mantra:

 ฟังออนไลน์ Om_Asto_Maa_Sadgamaya:

 ฟังออนไลน์Omkar_Sadhana :

 ฟังออนไลน์Punyahavachan_Mantra:

 ฟังออนไลน์Ram_Stuti:

 ฟังออนไลน์Shantipaath :

 ฟังออนไลน์ Shiva_Aavaahan :

 ฟังออนไลน์ Shri_Ramchandra_Kripalu :

 ฟังออนไลน์Surya_Prarthan:

 ฟังออนไลน์Vishnu_Aavaahan:

 ฟังออนไลน์Vighnanivarak_Siddhivinayak_Storam:

 ฟังออนไลน์ Jai Jai Ganpati Bhaktani:

 ฟังออนไลน์shiva ashtatakam:

 ฟังออนไลน์All_glories_to_Lord_Narasimha :

 ฟังออนไลน์Narashimma:

 ฟังออนไลน์NARASIMHA:

 ฟังออนไลน์Narasimha_Arati:

 ฟังออนไลน์NRSIMHA_'MAYAPUR':

 ฟังออนไลน์NRSIMHA_PRANAM :

 ฟังออนไลน์Narasimha_kavacha:

 ฟังออนไลน์Aarti_Brahmanaspati:

 ฟังออนไลน์Shani_Aarti:

บทสวดขับสรรเสริญเทพเจ้าอีนเดียไพเราะชวนฟังมากๆๆ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Watdonsawan วัดดอนสวรรค์วนาราม บ้านดอนสวรรค์ ต.บ้านต้อง อ. เซกา จ.หนองคาย

Featured Video

  ดาวน์โหลด คลิ๊กขวาเลือก Save Target As

สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี
Artist: สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี

 คลิกฟังออนไลน์ :
001-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่1.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
002-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่2.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
003-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่3.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
004-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่4.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
หัวใจโชคลาภ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
Dharmagita_Metta.mp3

พระอมิตาภ เป็นที่เคารพอย่างสูงในคติพุทธนิกายสุขาวดี ตำนานกล่าวว่า พระองค์ทรงตั้งปณิธานเมื่อครั้งยังเป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง นามว่า "ธรรมากรเถระ" ได้ตั้งปณิธานขอบรรลุพุทธภูมิ และขอให้โลกธาตุ หรือพุทธเกษตรของพระองค์ มีทิพยสุขเป็นอย่างยิ่ง สรรพสัตว์ เหล่าใด ปรารถนาจะบังเกิดในโลกธาตุสุขาวดี ขอเพียงเปล่งพระนามของพระอมิตาภ ก็สามรถไปอุบัติในสุขาวดีได้แล้ว แม้จะทำบาปหนักเท่าใด ก็สามารถไปอบรมบ่มเพาะในแดนสุขาวดีจนบริสุทธิ์ได้ ถือกันว่า พระ องค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นประธาน ทรงประทับอยู่ในพุทธเกษตร "สุขาวดี" (the Pure Land of the Western Paradise) ซึ่งอยู่ห่างจากโลกมนุษย์ ไปทางทิศตะวันตก แสนโกฏิโลกธาตุ ในพุทธเกษตรของพระพุทธอมิตาภนั้น สรรพสัตว์ผุ้อยู่ในดินแดนนั้นมีความสุขขสูงสุด และเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน ตำรากล่าวว่า สุขาวดีเปรียบเหมือนที่พักระหว่างวัฏสงสารกับนิพพาน ซึ่งหากจะเปรียบกับฝ่ายเถรวาท สุขาวดีอาจจะเหมือนกับแดนสุทธาวาสพรหมโลก แนวคิดของนิกายสุขาวดีนั้น คล้ายกับจะใช้เป็นหลักในการแข่งขันกับศาสนาคริสต์ ซึ่งมีการอ้อนวอนสวดล้างบาปได้ นิกายสุขาวดีก็ถือว่า แม้คนชั่ว ก็สามารถไปบังเกิดในสุขาวดีได้ เพียงเปล่งพระนามถึงพระอมิตาภเป็นสรณะ แต่โดยหลักที่แท้แล้ว ก็ใช่ว่าจะล้างบาปโดยสิ้นเชิง เพียงแต่เก็บบาปนั้นไว้ ไม่ต้องไปตกอบายภูมิ แต่ให้ไปเกิดในแดนสุขาวดี อบรมบ่มเพาะอยู่ภายในดอกปทุม ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ จึงจะออกจากดอกปุทม และอยุ่ในแดนสุขาวดีได้ บางคนที่ชั่วมากๆ อาจจะถูกอบรมชำระล้างอยู่ในดอกปทุมเป็นหลายๆโกฏิปีก็ได้

อเมริกาและภูลังกา


 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons